We współpracy z przedstawicielami platformy Meridian Prime: Marcinem Gąsiorowskim i Radosławem Grochowskim we wrześniu 2020 r. w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku odbyły się warsztaty dla nauczycieli pt. “ZaTIKowana geografia – wykorzystanie multimedialnej platformy Meridian Prime w nauczaniu”. W czasie spotkania uczestnicy poznali zasoby platformy edukacyjnej Meridian Prime, prowadzący zaprezentowali nagrania fragmentu lekcji geografii z wykorzystaniem materiałów zamieszczonych na platformie edukacyjnej. Panowie odpowiedzieli też na pytania i uwagi uczestników na temat prezentowanych zasobów edukacyjnych. Nauczyciele samodzielnie przygotowywali materiały do pracy na swojej lekcji z wykorzystaniem zasobów portalu.
Spotkanie bardzo podobało się pedagogom i zapewnili, iż chętnie będę korzystali z zasobów platformy Meridian Prime.