Licencje i Kartografia

reklamowa

new meridian baner blue 1

Kartografia reklamowa wykorzystuje gotową mapę jako nośnik treści reklamowych. Z reguły stosuje się takie rozwiązania jak baner reklamowy nad mapą, informacje tekstowe i graficzne w panelach bocznych lub naniesienie siedziby (np. w postaci loga) na mapę. Te same rozwiązania stosuje się do plansz.

Odrębnym polem naszej działalności jest udzielanie licencji na użytkowanie map i plansz. Najczęstszymi odbiorcami takich licencji są gazety, wydawnictwa książkowe, producenci kalendarzy i agencje reklamowe. 

Zapraszamy do kontaktu

Trefl 4000 pcs skladka