PoMOCNI w edukacji

Wiele narzędzi. Jeden MERIDIAN

new meridian baner1 z ikonami

Platforma

multimedialna on-line

PRZEJDŹ DO PLATFORMY
meridian baner

Aplikacje na telefon

Na platformie Google Play

POBIERZ z Google Play
promo bg API

Oferta

Pomoce dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów. Szczegółowe mapy i plansze, zgodne z podstawą programową do geografii, historii, WOSu, przyrody i biologii. Tradycyjne mapy drukowane, mapotapety do przyklejenia na ścianę lub interaktywne mapy i plansze na platformie Meridian Prime. Zobacz jak wyglądają i jak z nich korzystać.

nauczyciel blue

Mapy i plansze

Tradycyjne mapy i plansze ścienne foliowane i oprawione w drewniane wałki. Mapotapety, czyli mapy do przyklejenia na gładkich powierzchniach z możliwością odklejenia bez śladów kleju. Licencje oraz kartografia na zlecenie.

ZOBACZ WIĘCEJ 
basic display blue

Multimedia

Platforma on-line będąca nowoczesnym narzędziem dla szkół i uczniów. Oprogramowanie desktopowe to multimedialne atlasy nie wymagające dostępu do internetu Bezpłatne aplikacje mobilne do historii i geografii.

ZOBACZ WIĘCEJ 

Aktualności

Nowość

Witaminy w organizmie człowieka
07.02.2023

Witaminy w organizmie człowieka

Nowa plansza jest dostępna w naszym sklepie   Plansza do biologii i edukacji zdrowotnej przedstawia witaminy, ich rolę w organizmie…

Aktualizacja

Unia Europejska i strefa Schengen
25.01.2023

Unia Europejska i strefa Schengen

Nowe wydanie mapy ściennej z aktualizacją na styczeń 2023 roku Przedstawilsmy na niej najbardziej aktualny stan Unii Europejskiej oraz strefy…

Mapy ścienne

Europa w latach 1945-89 - mapa ścienna
27.12.2022

Europa w latach 1945-89 – mapa ścienna

Odświeżyliśmy szatę graficzną oraz wprowadziliśmy bardziej czytelny podział na bloki polityczne i gospodarcze Europy w latach 1945 - 1989

Aktualizacja

Rolnictwo w Polsce
25.12.2022

Rolnictwo w Polsce

Zaktualizowaliśmy mapę oraz odświeżyliśmy jej wygląd. Najnowsze dane obejmują lata 2019 i 2021

Przejdź do aktualności

Platforma multimedialna

Jeśli po wykorzystaniu 14-dniowego darmowego dostępu do platformy, jesteś zainteresowany głębszym poznaniem jej funkcji i korzyści płynących dla szkoły, nauczyciela i ucznia - możesz poprosić o dodatkowy czas.

Przejdź do platformy

cta

Nagrody

Medale Komisji Edukacji Narodowej

Medale Komisji Edukacji Narodowej

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania

2002/2003

Dla założycieli i twórców Wydawnictwa Meridian nadane przez Minister Krystynę Łybacką

Certyfikat Klasy Marzeń

Certyfikat Klasy Marzeń

Multimedialny Geograficzny Atlas Świata

2013

Przyznany w czasie Targów Edukacyjnych EDUKACJA 2013, certyfikat na rok szkolny 2012/2013 produkt Klasy Marzeń 2013 za Multimedialny Geograficzny Atlas Świata

Puchar Ministra Edukacji Narodowej

Puchar Ministra Edukacji Narodowej

Pakiet multimediów

27 marzec 2014

Dyplom Ministra Edukacji Narodowej za NAJLEPSZĄ OFERTĘ ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH prezentowaną na Targach Edukacyjnych EDUKACJA 2014 w Kielcach, przyznany przez Minister Joannę Kluzik-Rostkowską

Medal

Medal

Multimedialne atlasy do przyrody

2015

Medal na Targach Edukacyjnych w Kielcach w 2015 r. za pakiet multimediów do przyrody składający się z Multimedialnego Atlasu do Przyrody, Atlasu i Przewodnika Parki Narodowe i Inne Formy Ochrony Przyrody w Polsce oraz encyklopedycznego przewodnika Odpady i Recykling

Referencje

Multimedialny atlas geograficzny przygotowany przez firmę "Meridian" jest znakomitym narzędziem pracy na lekcjach geografii.  W Tarnowie został on  po raz pierwszy zaprezentowany w ramach  XII Pikniku Geograficznego  w Tarnowie. Wzbudził on bardzo duże zainteresowanie nauczycieli geografii szkół wszystkich szczebli. Osobiście z atlasu Meridian korzystam na każdych zajęciach z geografii w XIV LO oraz Technikum nr 5 w Tarnowie i użytkowanie jego stało się dla mnie wręcz konieczne dla przejrzystości i dynamiki lekcji. Atlas jest świetnie opracowany pod względem merytorycznym. podzielony tematycznie, treści są aktualne. Jest łatwy w obsłudze i daje możliwość  równoczesnego omawiania różnych zagadnień tematycznych. Polecam.
MAGŚ: Piotr Kukułka

Piotr Kukułka

geograf, organizator Pikniku Geograficznego w Tarnowie, koordynator spotkań nauczycieli geografii w Tarnowie i powiecie tarnowskim

Urząd Miasta Szczecin od 2012 roku realizuje prekursorski projekt pn. „Portal EDUKACYJNY województwa zachodniopomorskiego - Szczecin”. Jednym z głównych elementów projektu był zakup wartościowych i sprawdzonych treści edukacyjnych, między innymi cyfrowych zasobów kartograficznych służących do realizacji programów nauczania przedmiotów przyrodniczych takich jak geografia, przyroda, biologia oraz przedmiotów humanistycznych – historii i WOS-u. Taką propozycją są właśnie atlasy przygotowane przez Wydawnictwo Meridian. Walory merytoryczne i funkcjonalne atlasów ułatwiają nauczanie, uatrakcyjniają zajęcia, i co szczególnie ważne zachęcają uczniów do samodzielnej pracy w domu. Pozwalają również na efektywna pracę nauczycieli z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uznajemy atlasy Wydawnictwa Meridian za wartościowy i niezbędny element projektu.
MAG: Urząd Miasta Szczecin

Urząd Miasta Szczecin

Serdecznie dziękujemy Wydawnictwu „Meridian" za pionierską i innowacyjną propozycję dla naszych szkół i wszystkich uczniów w Gminie Dobra. Do uczniów trafiły multimedialne atlasy geograficzne i historyczne, a nauczyciele w szkołach mają możliwość posługiwania się multimedialnymi pomocami na lekcjach geografii i historii. Dzięki możliwości korzystania z pomocy multimedialnych przez uczniów naszych szkół, cyfrowa szkoła stała się w naszej Gminie faktem.
MAG: Teresa Dera – Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera

Wójt Gminy Dobra

Multimedialny geograficzny atlas świata jest cyfrowym odpowiednikiem tradycyjnych, papierowych atlasów używanych w szkole. Różnorodna tematyka map pozwala na realizowanie podstawy programowej, a także zachęca do samodzielnego eksplorowania i poznawania świata przez ucznia. Ilustracje oraz proste podpisy, skojarzone z usytuowaniem miejsca na mapie, powodują łatwe zapamiętanie. Wprowadzenie multimedialnego atlasu świata do szkół, z możliwością kopiowania, także na domowe komputery uczniów, daje szansę rzeczywistego „wyrównywania szans” uczniów ze wszystkich środowisk, przynajmniej w zakresie edukacji geograficznej. Popieram projekt umożliwienia korzystania z niego w szkołach województwa pomorskiego.
MAGŚ: Dr Teresa Sadoń-Osowiecka

Dr Teresa Sadoń-Osowiecka

Pracownia Dydaktyki Geografii Uniwersytet Gdański

Multimedialny atlas historyczny opracowany przez Wydawnictwo Meridian jest nowoczesnym i uniwersalnym środkiem dydaktycznym możliwym do wykorzystania w trakcie pracy z różnymi programami nauczania na wszystkich poziomach edukacyjnych. Zawiera on rzetelne informacje zgodne z aktualnym stanem wiedzy historycznej oraz starannie zredagowane i dostosowane do możliwości uczniów ćwiczenia rozwijające umiejętności historyczne. Na uwagę zasługuje możliwość dowolnego wyświetlania wybranych elementów poszczególnych map, co pozwala nauczycielowi na dostosowanie obrazu kartograficznego do aktualnie omawianych na danej lekcji treści merytorycznych, a uczniom sprawdzenie stopnia opanowania tych treści. Podobną funkcję spełniają również ćwiczenia do poszczególnych map. Szczególnie cenna zaletą omawianego atlasu jest możliwość dołączenia przez nauczyciela własnych, dodatkowych pytań i poleceń. W ten sposób Wydawnictwo stworzyło możliwość dostosowywania zestawu ćwiczeń do indywidualnych potrzeb uczniów oraz ułatwiło nauczycielom opracowywanie sprawdzianów wiadomości i umiejętności. Wszystkie funkcje, w jakie wyposażony jest atlas są bardzo łatwe w obsłudze. Dzięki uniwersalności i multimedialności jest on zatem nowoczesnym środkiem dydaktycznym odpowiadającym współczesnym potrzebom uczniów i nauczycieli.
MAH: Dr hab. Małgorzata Machałek

Dr hab. Małgorzata Machałek

prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Już po kilku pierwszych miesiącach korzystania z multimedialnych atlasów Wydawnictwa Meridian możemy wykazać wiele zalet tych pomocy dydaktycznych. Przede wszystkim należy docenić bogactwo informacji i treści jakie niosą, możliwość ich dostosowywania do potrzeb i możliwości uczniów. Gotowe materiały można opatrzyć swoimi notatkami, uwagami czy poleceniami. W codziennym użytkowaniu przydatną funkcją jest opcja wydruków i praca na wielu komputerach, które możliwe są dzięki przypisanej do produktu licencji na pełne wykorzystanie. Są to idealne rozwiązania w szkołach, które wyposażone są w zestawy tablic interaktywnych. Lekcje są wtedy ciekawe, angażują wszystkich uczniów, uczą korzystania/sięgania do różnych źródeł wiedzy i nie mamy wrażenia rutyny.
MAG: Edward Mazur – I LO w Bytowie

Edward Mazur

dyrektor I LO w Bytowie i nauczyciele

Atlas multimedialny zawiera charakterystykę elementów środowiska geograficznego, ilustruje wybrane zagadnienia przyrodnicze oraz społeczno-gospodarcze świata. Treść atlasu wzbogacają fotografie i informacje o ciekawych miejscach, zjawiskach i procesach. Atlas dostosowany został do każdego programu nauczania. Dzięki starannej aktualizacji wszystkie mapy zawierają najnowsze dostępne dane, a  atrakcyjnej formie prezentacji towarzyszy bogactwo aktualnych informacji. W celu lepszego wykorzystania różnych materiałów poszczególne mapy zawierają możliwość włączania i wyłączania poszczególnych warstw. Skale poszczególnych map można zwiększać i zmniejszać, co daje możliwość skoncentrowania się na wybranym zagadnieniu. Ponadto istnieje możliwość drukowania map oraz ich edycji. W odróżnieniu od map ściennych, atlas jako systematyczny zbiór map podręcznych, stwarza szersze możliwości indywidualizacji nauczania, stosowania zadań i ćwiczeń. Duża różnorodność map w atlasie, zarówno co do treści i sposobu jej przedstawiania, wybitnie sprzyja geograficznemu kształceniu.
MAGŚ: Barbara Grabowska – III LO w Szczecinie

Barbara Grabowska

nauczyciel geografii w III LO w Szczecinie, doradca metodyczny w zakresie geografii

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze (ODN: www.odn.zgora.pl), w latach 2019-21, był partnerem Wydawnictwa MERIDIAN w realizacji cyklu warsztatów metodycznych dla nauczycieli geografii, historii i wos oraz studentów kierunków nauczycielskich geografii wyższych uczelni z terenu całego kraju. Tematyka warsztatów obejmowała wykorzystanie zasobów platformy MERIDIAN Prime, a w szczególności interaktywnych map i plansz oraz multimediów platformy w nauczaniu i uczeniu się. Warsztaty metodyczne prowadzono w wersji stacjonarnej i zdalnej wskazując na możliwości wykorzystania platformy w warunkach nauczania hybrydowego i zdalnego. Wydawnictwo udostępniło uczestnikom warsztatów platformę nieodpłatnie, do przetestowania w okresie promocyjnym. Opinie nauczycieli na temat przydatności zasobów platformy były bardzo dobre. Konsultanci ODN uczestniczyli z wraz z Wydawnictwem w regionalnych i krajowych konferencjach naukowych poświęconych problemom współczesnej edukacji, zorganizowanych przez wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli, Polskie Towarzystwo Geograficzne oraz Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej (PTDE). W rezultacie udziału w XXVI Krajowej Konferencji Diagnostyka Edukacyjna opracowano i udostępniono w otwartych zasobach PTDE publikację popularyzującą zdobyte w trakcie warsztatów metodycznych doświadczenia: A. Ławiński 2020; O potrzebie konstruowania zadań dla uczniów z wykorzystaniem map cyfrowych i platform cyfrowych (http://www.ptde.org/mod/page/view.php?id=766) Współpraca ODN z Wydawnictwem MERIDIAN Prime przyczyniła się znacząco do rozwoju oferty programowej ośrodka, w warunkach wzrostu zapotrzebowania nauczycieli na formy prezentujące możliwości zastosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu. Zasoby platformy MERIDIAN Prime mogą okazać się szczególnie przydatne w warunkach nauczania hybrydowego i zdalnego.
Prime: Aleksander Ławiński – ODN w Zielonej Górze

Aleksander Ławiński

nauczyciel -konsultant ODN w Zielonej Górze

Wielokrotnie korzystałam na warsztatach metodycznych z nauczycielami z wysokiej jakości zasobów multimedialnych, które znajdują się na platformie. Profesjonalnie opracowane mapy są wspaniałą pomocą dydaktyczną dla nauczycieli i co ważne nie tylko dla geografów. Narzędzia przygotowane do każdego zasobu kartograficznego pozwalają dostosować do konkretnych zagadnień na przykład generalizując mapę poprzez eliminowanie warstw. Jest to ogromna pomoc w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dodatkowym atutem są przyporządkowane danym mapom zdjęcia oraz filmy, które wprowadzają uczniów w świat omawianych krajobrazów, państw czy też kataklizmów w przyrodzie. Mapy dotyczące klimatu zawierają opracowane wykresy klimatyczne dla poszczególnych miejscowości oraz odniesienie do stron, które pozwalają poszerzyć omawiane zagadnienia. Warto wykorzystać je w uczniowskiej pracy projektowej czy edukacji wyprzedzającej. Mapy zawierają również przygotowane przez specjalistów zadania dla uczniów, które są pomocą zwłaszcza dla początkujących nauczycieli.
Prime: Magdalena Jankun – W-MODN w Elblągu

Magdalena Jankun

konsultant ds. geografii i przyrody Warmińsko-Mazurskiego ODN w Elblągu

Platforma Meridian Prime oferuje nauczycielowi geografii doskonale opracowane mapy obrazujące w sposób szczegółowy główne cechy środowiska przyrodniczego świata i Polski. Mapy te pozwalają na prezentację zjawisk omawianych w ramach realizacji podstawy programowej geografii na poziomie zarówno szkoły podstawowej, jak i ponadpodstawowej. Elementy interaktywne wzbogacają dyskusję geograficzną poprzez prezentację zdjęć, filmów, czy szczegółową interpretację diagramów klimatycznych. Ponadto, jeżeli czegoś brakuje, platforma daje możliwość własnego uzupełnienia mapy o istotne elementy i zapisania jej w formie offline. Sama korzystam z map udostępnionych na platformie i nie wyobrażam sobie bez nich lekcji np. w klasie ósmej, gdzie omawiane są cechy poszczególnych kontynentów. Mapy prezentujące tematykę związaną z geografią Polski także stanowią nieocenioną pomoc w mojej pracy nauczyciela. Informacje w nich zawarte są tak skonstruowane, że właściwe nie ma potrzeby korzystania z innych map tematycznych dotyczących środowiska naturalnego naszego kraju. Praca z platformą Meridian Prime to wspaniała podróż po Polsce i świecie, w którą możemy zabrać naszych uczniów na zajęciach online i stacjonarnie. Jako nauczyciel geografii i doradca metodyczny zachęcam do korzystania z zasobów platformy.
Prime: Natasza Knop-Wrzalik – CDN w Pile

Natasza Knop-Wrzalik

doradca metodyczny, CDN w Pile

„Tak jak meridian geograficzny łączy północ z południem, tak MERIDIAN łączy kartografię z edukacją” To hasło przewodnie firmy, która ma bogatą ofertę edukacyjną dotyczącą map i ich wszechstronnego wykorzystania w pracy w szkole, gdzie kartografia jako nauka pomocnicza przybliża uczniom przestrzenność, pobudzając do myślenia abstrakcyjnego, a nauczycielom daje cały szereg narzędzi do interakcyjnego nauczania. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile prowadząc współpracę z Meridianem miała możliwość skorzystania z darmowych szkoleń dotyczących wykorzystania platformy edukacyjnej Meridian Prime w procesie nauczania – uczenia się. Przeszkoleni zostali nauczyciele geografii, historii, wos-u, biologii, ekologii i innych przedmiotów, w których można wykorzystać interakcyjne mapy oraz plansze do nauki. Ponadto nauczyciele otrzymali bonus w postaci półrocznego bezpłatnego korzystania z platformy. Każdy z uczestników szkolenia jest zachwycony możliwościami jakie daje platforma Meridian Prime, oraz inne produkty firmy. Aby przybliżyć wszystkim nauczycielom możliwości edukacyjne jakie daje Meridian pragniemy zaprezentować jej produkty podczas Targów Edukacyjnych 2021 w Poznaniu. W imieniu wszystkich pracowników CDN w Pile, którzy współpracowali z firmą Meridian, pragniemy podziękować za otwartość, przystępność i elastyczność podczas współpracy.
Prime: Katarzyna Kwaśnik – CDN w Pile

Katarzyna Kwaśnik

nauczyciel, CDN w Pile

Wydawnictwo Meridian oferuje nauczycielom geografii doskonałe narzędzie w postaci platformy multimedialnej on-line Meridian Prime, gdzie znajdują się wielowarstwowe mapy ogólnogeograficzne oraz tematyczne w wersji, zarówno dla szkoły podstawowej jak i ponadpodstawowej. Mapy te można pobierać na wszystkie urządzenia, które mają dostęp do Internetu. Mapy są oczywiście interaktywne, nauczyciel ma możliwość redagowania map, uwzględniając treści realizowane na danej lekcji. Dodatkowo do dyspozycji znajdują się takie materiały jak klimatogramy, tematyczne fotografie oraz gotowe zadania przypisane do danej mapy. Zadania można dowolnie zmieniać i rozbudowywać. Platforma Meridian Prime to bardzo nowoczesne narzędzie, niezastąpione na lekcjach geografii. Dużym plusem są szkolenia i warsztaty prowadzone przez przedstawicieli wydawnictwa Meridian. W sposób bardzo przejrzysty i dostępny nauczyciele są przygotowywani do obsługi platformy i wykorzystania wszystkich jej możliwości.
Prime: Alicja Matusewicz i Alicja Szarzyńska – W-MODN w Olsztynie

Alicja Matusewicz / Alicja Szarzyńska

doradca metodyczny do spraw geografii / nauczyciel konsultant geografii, przyrody i edukacji ekologicznej, W-MODN w Olsztynie

W 2020 r. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbyły się warsztaty dla nauczycieli historii i geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dotyczące funkcjonowania Platformy Meridian. Prowadzący przedstawili jej szerokie możliwości dydaktyczne. Nauczyciele historii docenili m.in. duży wybór map interaktywnych czy multimedialne atlasy ćwiczeniowe. Znajdziemy tu również mapy konturowe i arkusze ćwiczeniowe w postaci matryc do kserokopiowania. Wszystko pomyślane jest tak, aby każdy nauczyciel mógł dostosowywać je do własnych potrzeb dzięki możliwości edycji. Dla współczesnego nauczyciela platforma Meridian może stanowić swoistą alternatywę a może przede wszystkim inspirację w pracy z uczniem – daje możliwości tworzenia własnych map, zadań i ćwiczeń. Nauczyciele szukający nowych rozwiązań doceniają każdą pomoc dydaktyczną, która pozwala skuteczniej dotrzeć do młodego odbiorcy i platforma Meridian z pewnością jest szansą na urozmaicenie i uatrakcyjnienie także lekcji historii.
Prime: dr Iwona Jóźwiak – W-MODN w Olsztynie

dr Iwona Jóźwiak

doradca metodyczny do spraw historii i wiedzy o społeczeństwie W-MODN w Olsztynie

Platforma Meridian Prime stała się nieodzownym narzędziem dla mnie i moich uczniów. Dzięki korzystaniu z jej zasobów możliwe jest zdobywanie wiedzy w atrakcyjny sposób, rozwijanie wielu umiejętności i mobilizowanie uczniów do działania. Mapy wzbogacone są w treści interaktywne, co pozwala wzbogacić lekcję i przynosi konkretne efekty edukacyjne. Zachęcam do przetestowania i przeprowadzenie zajęć w oparciu o zasoby platformy. Prosty i przejrzysty interfejs z podziałem na przedmioty i poziomy nauczania oraz wysoki poziom grafiki sprawią, że sam zainspirujesz się do przeprowadzenia ciekawej lekcji.
Prime: Marzena Teterus – CDN w Pile

Marzena Teterus

doradca metodyczny z historii i wiedzy o społeczeństwie CDN w Pile

We współpracy z przedstawicielami platformy Meridian Prime: Marcinem Gąsiorowskim i Radosławem Grochowskim we wrześniu 2020 r. w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku odbyły się warsztaty dla nauczycieli pt. "ZaTIKowana geografia - wykorzystanie multimedialnej platformy Meridian Prime w nauczaniu". W czasie spotkania uczestnicy poznali zasoby platformy edukacyjnej Meridian Prime, prowadzący zaprezentowali nagrania fragmentu lekcji geografii z wykorzystaniem materiałów zamieszczonych na platformie edukacyjnej. Panowie odpowiedzieli też na pytania i uwagi uczestników na temat prezentowanych zasobów edukacyjnych. Nauczyciele samodzielnie przygotowywali materiały do pracy na swojej lekcji z wykorzystaniem zasobów portalu. Spotkanie bardzo podobało się pedagogom i zapewnili, iż chętnie będę korzystali z zasobów platformy Meridian Prime.
Prime warsztaty: Teresa Truchan – MODN w Ełku

Teresa Truchan

doradca metodyczny MODN w Ełku

Masz pytania?

Napisz do nas korzystając z formularza obok

lub wybierz inną formę na stronie KONTAKT