Wielokrotnie korzystałam na warsztatach metodycznych z nauczycielami z wysokiej jakości zasobów multimedialnych, które znajdują się na platformie. Profesjonalnie opracowane mapy są wspaniałą pomocą dydaktyczną dla nauczycieli i co ważne nie tylko dla geografów. Narzędzia przygotowane do każdego zasobu kartograficznego pozwalają dostosować do konkretnych zagadnień na przykład generalizując mapę poprzez eliminowanie warstw. Jest to ogromna pomoc w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dodatkowym atutem są przyporządkowane danym mapom zdjęcia oraz filmy, które wprowadzają uczniów w świat omawianych krajobrazów, państw czy też kataklizmów w przyrodzie. Mapy dotyczące klimatu zawierają opracowane wykresy klimatyczne dla poszczególnych miejscowości oraz odniesienie do stron, które pozwalają poszerzyć omawiane zagadnienia. Warto wykorzystać je w uczniowskiej pracy projektowej czy edukacji wyprzedzającej. Mapy zawierają również przygotowane przez specjalistów zadania dla uczniów, które są pomocą zwłaszcza dla początkujących nauczycieli.