Platforma Meridian Prime oferuje nauczycielowi geografii doskonale opracowane mapy obrazujące w sposób szczegółowy główne cechy środowiska przyrodniczego świata i Polski. Mapy te pozwalają na prezentację zjawisk omawianych w ramach realizacji podstawy programowej geografii na poziomie zarówno szkoły podstawowej, jak i ponadpodstawowej. Elementy interaktywne wzbogacają dyskusję geograficzną poprzez prezentację zdjęć, filmów, czy szczegółową interpretację diagramów klimatycznych. Ponadto, jeżeli czegoś brakuje, platforma daje możliwość własnego uzupełnienia mapy o istotne elementy i zapisania jej w formie offline. Sama korzystam z map udostępnionych na platformie i nie wyobrażam sobie bez nich lekcji np. w klasie ósmej, gdzie omawiane są cechy poszczególnych kontynentów. Mapy prezentujące tematykę związaną z geografią Polski także stanowią nieocenioną pomoc w mojej pracy nauczyciela. Informacje w nich zawarte są tak skonstruowane, że właściwe nie ma potrzeby korzystania z innych map tematycznych dotyczących środowiska naturalnego naszego kraju.
Praca z platformą Meridian Prime to wspaniała podróż po Polsce i świecie, w którą możemy zabrać naszych uczniów na zajęciach online i stacjonarnie. Jako nauczyciel geografii i doradca metodyczny zachęcam do korzystania z zasobów platformy.