W 2020 r. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbyły się warsztaty dla nauczycieli historii i geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dotyczące funkcjonowania Platformy Meridian. Prowadzący przedstawili jej szerokie możliwości dydaktyczne. Nauczyciele historii docenili m.in. duży wybór map interaktywnych czy multimedialne atlasy ćwiczeniowe. Znajdziemy tu również mapy konturowe i arkusze ćwiczeniowe w postaci matryc do kserokopiowania. Wszystko pomyślane jest tak, aby każdy nauczyciel mógł dostosowywać je do własnych potrzeb dzięki możliwości edycji. Dla współczesnego nauczyciela platforma Meridian może stanowić swoistą alternatywę a może przede wszystkim inspirację w pracy z uczniem – daje możliwości tworzenia własnych map, zadań i ćwiczeń. Nauczyciele szukający nowych rozwiązań doceniają każdą pomoc dydaktyczną, która pozwala skuteczniej dotrzeć do młodego odbiorcy i platforma Meridian z pewnością jest szansą na urozmaicenie i uatrakcyjnienie także lekcji historii.