Wydawnictwo Meridian oferuje nauczycielom geografii doskonałe narzędzie w postaci platformy multimedialnej on-line Meridian Prime, gdzie znajdują się wielowarstwowe mapy ogólnogeograficzne oraz tematyczne w wersji, zarówno dla szkoły podstawowej jak i ponadpodstawowej. Mapy te można pobierać na wszystkie urządzenia, które mają dostęp do Internetu. Mapy są oczywiście interaktywne, nauczyciel ma możliwość redagowania map, uwzględniając treści realizowane na danej lekcji. Dodatkowo do dyspozycji znajdują się takie materiały jak klimatogramy, tematyczne fotografie oraz gotowe zadania przypisane do danej mapy. Zadania można dowolnie zmieniać i rozbudowywać.
Platforma Meridian Prime to bardzo nowoczesne narzędzie, niezastąpione na lekcjach geografii.
Dużym plusem są szkolenia i warsztaty prowadzone przez przedstawicieli wydawnictwa Meridian.
W sposób bardzo przejrzysty i dostępny nauczyciele są przygotowywani do obsługi platformy i wykorzystania wszystkich jej możliwości.