Multimedialny atlas geograficzny przygotowany przez firmę “Meridian” jest znakomitym narzędziem pracy na lekcjach geografii.  W Tarnowie został on  po raz pierwszy zaprezentowany w ramach  XII Pikniku Geograficznego  w Tarnowie. Wzbudził on bardzo duże zainteresowanie nauczycieli geografii szkół wszystkich szczebli.

Osobiście z atlasu Meridian korzystam na każdych zajęciach z geografii w XIV LO oraz Technikum nr 5 w Tarnowie i użytkowanie jego stało się dla mnie wręcz konieczne dla przejrzystości i dynamiki lekcji. Atlas jest świetnie opracowany pod względem merytorycznym. podzielony tematycznie, treści są aktualne. Jest łatwy w obsłudze i daje możliwość  równoczesnego omawiania różnych zagadnień tematycznych. Polecam.