Już po kilku pierwszych miesiącach korzystania z multimedialnych atlasów Wydawnictwa Meridian możemy wykazać wiele zalet tych pomocy dydaktycznych. Przede wszystkim należy docenić bogactwo informacji i treści jakie niosą, możliwość ich dostosowywania do potrzeb i możliwości uczniów. Gotowe materiały można opatrzyć swoimi notatkami, uwagami czy poleceniami. W codziennym użytkowaniu przydatną funkcją jest opcja wydruków i praca na wielu komputerach, które możliwe są dzięki przypisanej do produktu licencji na pełne wykorzystanie.

Są to idealne rozwiązania w szkołach, które wyposażone są w zestawy tablic interaktywnych. Lekcje są wtedy ciekawe, angażują wszystkich uczniów, uczą korzystania/sięgania do różnych źródeł wiedzy i nie mamy wrażenia rutyny.