Multimedialny atlas historyczny opracowany przez Wydawnictwo Meridian jest nowoczesnym i uniwersalnym środkiem dydaktycznym możliwym do wykorzystania w trakcie pracy z różnymi programami nauczania na wszystkich poziomach edukacyjnych. Zawiera on rzetelne informacje zgodne z aktualnym stanem wiedzy historycznej oraz starannie zredagowane i dostosowane do możliwości uczniów ćwiczenia rozwijające umiejętności historyczne. Na uwagę zasługuje możliwość dowolnego wyświetlania wybranych elementów poszczególnych map, co pozwala nauczycielowi na dostosowanie obrazu kartograficznego do aktualnie omawianych na danej lekcji treści merytorycznych, a uczniom sprawdzenie stopnia opanowania tych treści. Podobną funkcję spełniają również ćwiczenia do poszczególnych map. Szczególnie cenna zaletą omawianego atlasu jest możliwość dołączenia przez nauczyciela własnych, dodatkowych pytań i poleceń. W ten sposób Wydawnictwo stworzyło możliwość dostosowywania zestawu ćwiczeń do indywidualnych potrzeb uczniów oraz ułatwiło nauczycielom opracowywanie sprawdzianów wiadomości i umiejętności. Wszystkie funkcje, w jakie wyposażony jest atlas są bardzo łatwe w obsłudze. Dzięki uniwersalności i multimedialności jest on zatem nowoczesnym środkiem dydaktycznym odpowiadającym współczesnym potrzebom uczniów i nauczycieli.