Atlas multimedialny zawiera charakterystykę elementów środowiska geograficznego, ilustruje wybrane zagadnienia przyrodnicze oraz społeczno-gospodarcze świata. Treść atlasu wzbogacają fotografie i informacje o ciekawych miejscach, zjawiskach i procesach. Atlas dostosowany został do każdego programu nauczania. Dzięki starannej aktualizacji wszystkie mapy zawierają najnowsze dostępne dane, a  atrakcyjnej formie prezentacji towarzyszy bogactwo aktualnych informacji.

W celu lepszego wykorzystania różnych materiałów poszczególne mapy zawierają możliwość włączania i wyłączania poszczególnych warstw. Skale poszczególnych map można zwiększać i zmniejszać, co daje możliwość skoncentrowania się na wybranym zagadnieniu. Ponadto istnieje możliwość drukowania map oraz ich edycji.

W odróżnieniu od map ściennych, atlas jako systematyczny zbiór map podręcznych, stwarza szersze możliwości indywidualizacji nauczania, stosowania zadań i ćwiczeń. Duża różnorodność map w atlasie, zarówno co do treści i sposobu jej przedstawiania, wybitnie sprzyja geograficznemu kształceniu.