Aktualizacja

25.01.2023

Unia Europejska i strefa Schengen

Aktualizacja mapy

new meridian baner

Nowe wydanie mapy ściennej z aktualizacją na styczeń 2023 roku

Przedstawilsmy na niej najbardziej aktualny stan Unii Europejskiej oraz strefy Schengen, uwzględniając wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych (Brexit) oraz konsekwencje ataku Rosji na Ukrainę w 2022 roku dla dalszych procesów integracji europejskiej.

Mapa stanowi kompendium wiedzy kartograficzno-statystycznej na temat Unii Europejskiej i strefy Schengen. Aktualizowany na początku 2023 roku podział geopolityczny Europy pokazany jest przez pryzmat procesów zjednoczeniowych z zaznaczeniem najważniejszych instytucji unijnych. W treści mapy ujęliśmy także, oprócz tych podstawowych dla integracji europejskiej układów, inne ważne sojusze i europejskie organizacje międzynarodowe, takie jak: Rada Europy, Grupa Wyszehradzka, Rada Państw Morza Bałtyckiego, CEFTA czy Wspólnota Niepodległych Państw.

MR HI 24 Unia Europejska i strefa Schengen 2023

 

 

Na osobnych mapkach prezentujemy udział Polski w układach euroregionalnych z państwami ościennymi, pozaeuropejskie obszary wchodzące w skład UE oraz obszary położone wewnątrz Unii a pozostające poza jej strukturą.

MR HI 24 Unia Europejska i strefa Schengen 2023 karton

 

W tabelach porównawczych danych statystycznych osobno ukazaliśmy państwa członkowskie UE oraz państwa kandydujące uwzględniając ich powierzchnie, stolice, ludność, język, ustrój, jednostki monetarne.

MR HI 24 Unia Europejska i strefa Schengen 2023 stat 1

Legenda mapy.

 

 

MR HI 24 Unia Europejska i strefa Schengen 2023 legenda

Mapa ścienna odpowiada wyglądem i treścią mapie dostępnej na Meridian Prime w dziale: Historia -> Polska -> WIEK XX I XXI. Znajdziecie tam jednak dodatkowe elementy multimedialne i treści, których nie sposób umiescić na mapie ściennej.