Aktualizacja

25.12.2022

Rolnictwo w Polsce

Aktualizacja mapy. Wydanie 2022.

new meridian baner

Zaktualizowaliśmy mapę oraz odświeżyliśmy jej wygląd. Najnowsze dane obejmują lata 2019 i 2021

 

Mapa przedstawia rozmieszczenie dominujących upraw, hodowli i strukturę użytkowania ziemi, uzupełniona jest dodatkowo o interesujące dane statystyczne.

Na mapie głównej znajdziecie uaktualnione rolnicze użytkowanie ziemi w Polsce, czyli przeważające uprawy na danym obszarze oraz rozmieszczenie istotnych rejonów hodowli zwierząt gospodarczych, uprawy ważnych ekonomicznie roślin takich jak rośliny oleiste, włókniste, chmiel czy tytoń.

MR GE 33 Rolnictwo w Polsce

W kartonach bocznych, jak poprzednio, umieściliśmy strukturę wielkościową gospodarstw rolnych jako analizę dwóch czynników: średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie i zróżnicowania gospodarstw rolnych wg grup obszarowych.

Dodatkowych informacji dostarczają wykresy kołowe przedstawiające: strukturę bonitacyjną gleb, strukturę użytkowania ziemi i strukturę zasiewów

(dane z lat 2019-21).

MR GE 33 Rolnictwo w Polsce kartony

 

Mapa ścienna odpowiada wyglądem i treścią mapie dostępnej na Meridian Prime w dziale: Geografia -> Polska -> Rolnictwo w Polsce. Znajdziecie tam jednak dodatkowe elementy multimedialne i treści, których nie sposób umiescić na mapie ściennej.