Mapy ścienne

08.11.2022

Polska – ochrona przyrody i sieć ECONET

Aktualizacja mapy

new meridian baner

Nowe wydanie mapy uwzdlędnia najważniejsze istniejące w 2022 roku formy ochrony przyrody na tle sieci ECONET

 

Zaktualizowaliśmy dane i odświeżyliśmy wygląd mapy. Pokazane są na niej na niej parki narodowe, parki krajobrazowe, ostoje wodno-błotne objęte konwencją Ramsarską oraz rezerwaty biosfery MaB wpisane na światową listę UNESCO.

MR GE 04 Polska ochrona przyrody i siec ECONET

Sieć ECONET-POLSKA to wielkoprzestrzenny system obszarów węzłowych najlepiej zachowanych pod względem przyrodniczym wzajemnie ze sobą powiązanych korytarzami ekologicznymi, które zapewniają ciągłość więzi przyrodniczych w obrębie tego systemu.

Krajowa Sieć ECONET jest elementem powstającej Paneuropejskiej Sieci Ekologicznej, która tworzy spójny przestrzennie i funkcjonalnie system reprezentatywnych i najlepiej zachowanych pod względem różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów Europy.

Dodatkowo w specjalny sposób wyróżnione zostały rezerwaty o randze międzynarodowej: ostoje wodno-błotne objęte Konwencją Ramsarską oraz rezerwaty biosfery

MR GE 04 Polska ochrona przyrody i siec ECONET legenda 1

W nowym wyglądzie paneli bocznych zawarliśmy informacje uzupełniające o Parkach Narodowych tzn.: logo, data utworzenia, powierzchnia ogółem, powierzchnia ochrony ścisłej, charakterystyczne gatunki fauny i flory dla danego parku.

MR GE 04 Polska ochrona przyrody i siec ECONET panele

 

Mapa odpowiada wyglądem i treścią mapie dostępnej na Meridian Prime w dziale: Geografia -> POLSKA -> Ochrona przyrody w Polsce - sieć ECONET. Znajdziecie tam jednak dodatkowe elementy multimedialne i treści, których nie sposób umiescić na mapie ściennej.