Plansze

24.11.2022

Nouns

Nowa wersja planszy ściennej

new meridian baner

Odświeżyliśmy planszę ścienną do języka angielskiego

 

Wyjaśnia ona pojęcie policzalności i niepoliczalności rzeczowników oraz sposoby wyrażania tych pojęć. Przedstawia zasady stosowania kwantyfikatorów, czyli określników ilości w języku angielskim. Różnice w ich zastosowaniu w zależności od policzalności określanego rzeczownika są źródłem wielu wątpliwości wśród uczących się języka angielskiego.

 

MR JA 07 Nouns prev

Na planszy w bardziej czytelnej formie zawarliśmy wykaz określników używanych w celu oznaczenia ilości w odniesieniu do rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych w języku angielskim (many, a large number of, a lot of, lots of, plenty of, few, a small number of, a few, some, any, the, no, all, enough, my, their, whichever, whatever, much, a large amount of, little, a small amount of, a little, this, that, these, those, both, several, other). Każdy określnik jest użyty w zdaniu, a treść zdania jest zilustrowana obrazkiem. Ponadto podano przykłady przedimków i zaimków odnoszących się do rzeczowników niepoliczalnych oraz przykłady rzeczowników niepoliczalnych przyjmujących końcówkę liczby mnogiej rzeczowników policzalnych (np. goods, waters).

 

Plansza dostępna jest również na Meridian Prime w dziale: Język angielski -> GRAMATYKA