Platforma

03.09.2019

Klimatogramy

Nowa funkcjonalność

new meridian baner

Na mapie “Świat – strefy klimatyczne” umieściliśmy 35 klimatogramów. Każdy klimat ma teraz przynajmniej jedną prezentację graficzną.

Klimatogramy screen2

Klimatogramy

Dla zobrazowania różnic temperatur i opadów w poszczególnych strefach klimatycznych posłużyliśmy się klimatogramami. To doskonałe narzędzie ułatwiające uczniom zapamiętanie, a nauczycielowi wyjaśnienie różnic klimatycznych.

Obrazują onę  średnie temperatury oraz łączne opady roczne dla każdego klimatu. Zawierają też informację o miejscu dokonywania pomiarów oraz zakresie czasowym.  Wiele z nich obejmuje dane od współczesności do  XIX wieku.

 

Klimatogramy

Klimatogramy oraz wszelkie graficzne dane oznaczane są na mapach ikoną Po najechaniu na nią wskaźnikiem, wyświetlana jest nazwa klimatu oraz miejscowość - punkt pomiarów.

Klimatogramy fragnemt