ZDARZYŁO SIĘ W MERIDIANIE:

JUBILEUSZ


MERIDIAN z okazji 25-lecia działalności postanowił wybrać się na najstarszy południk zerowy - południk Ferro

Punta Orchilla to punkt przez który przebiegał południk zerowy w ciągu niemal 1800 lat. Najbardziej wysunięty na zachód punkt znanego świata nie zmienił się od czasów Ptolemeusza, co sprawiło, że cała kartografia znała jedynie wschodnie wartości współrzędnych geograficznych. Po odkryciu nowego świata przez Kolumba na mapach nadal utrzymywały się wschodnie wartości współrzędnych, liczone od 0 do 360 stopni.

El Hierro to najbardziej na zachód wysunięta wyspa z grupy Wysp Kanaryjskich.
Meridiano 0 - Ferro

Mimo, że Ferro miał najdłuższą tradycję, jako zerowe stosowane były też inne południki: Paryż, Rzym, Florencja, Neapol, Kadyks, Pułkowo, Lizbona, Kopenhaga, Sztokholm, Christiania (dziś Oslo), czy Rio de Janeiro. Jednak południk Greenwich, przechodzący przez obserwatorium powstałe w 1675 roku i wyznaczony jako zerowy dopiero na początku XVIII wieku, miał jedną przewagę nad pozostałymi – był powszechnie stosowany w żegludze morskiej. W drugiej połowie XIX wieku mapy nawigacyjne z tym południkiem zerowym pokrywały wszystkie żeglowne akweny świata i stosowane były na większości statków morskich. Ta powszechność przyczyniła się do  decyzji, na Konferencji Południkowej w 1884 roku, o wyznaczeniu Greenwich jako południka zerowego, powszechnie obowiązującego.

Południk Ferro i inne południki, pozostały już tylko na mapach historycznych. Przyglądając się im warto zwrócić uwagę, jak widziano wtedy świat od strony kartografii.