INFORMACJA DLA SZKÓŁ:

FINANSE

Środki dla szkół na wyposażenie pracowni i laboratoriów przyrodniczych w 2018 roku

Są pieniądze dla samorządów na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni/laboratoriów przedmiotowych oraz Projektów Modułowych Pracowni Przyrodniczych.

To kolejna, po rządowym programie „Aktywna Tablica”, odpowiedź MEN na potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków nowoczesnego kształcenia uczniów szkół podstawowych.

Pieniądze na wyposażenie pracowni i laboratoriów pochodzą z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok.Samorządy mogą już składać wnioski do MEN o przyznanie dofinansowania na zakup do szkół podstawowych pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). W tym roku MEN przeznaczył na ten cel ok. 80 mln zł z rezerwy 0,4%. Program dofinansowania wyposażenia pracowni przedmiotowych jest zaplanowany na 4 lata. W sumie ok. 320 mln zł.

UWAGA! Samorządy mogą składać wnioski do 15 czerwca br.

Kryteria przyznawania środków zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i są  dostępne na stronie MEN

Samorządy mogą zakupić do szkolnych pracowni wyposażenie dostępne na rynku i odpowiadające na zapotrzebowanie danej szkoły.

Produkty spełniające kryteria dofinansowania znajdziecie w naszym sklepie:


17.05.2018
źródło: men.gov.pl