NOWA PLANSZA DYDAKTYCZNA W DZIALE:

CHEMIA

DUO UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW FIZYCZNY/CHEMICZNY (2017) - nowe wydanie

Wznowienie bardzo popularnej planszy dwustronnej – to prawdziwa encyklopedia wiedzy o pierwiastkach chemicznych przedstawiająca ich najważniejsze parametry fizyczne i chemiczne.

Strona fizyczna układu okresowego pierwiastków zawiera takie informacje jak: nazwa w języku polskim, nazwa po łacinie, symbol chemiczny, liczba atomowa (liczba porządkowa), odkrywca(y) i rok odkrycia, masa atomowa, procentowy udział izotopów naturalnych oraz ich liczby masowe, konfiguracja elektronowa, struktura krystaliczna, zawartość w litosferze, hydrosferze i atmosferze, twardość (w skali Mohsa), temperatura topnienia, temperatura wrzenia, gęstość w 0 i 20 stopniach Celsjusza, energia jonizacji, stopnie utlenienia, elektroujemność, promień atomowy, aktywność chemiczna oraz struktura komórki elementarnej.

Strona chemiczna układu okresowego pierwiastków zawiera następujące informacje o każdym pierwiastku: nazwę polską, angielską, symbol chemiczny, liczbę atomową, masę atomową, najważniejsze tlenki i ich charakter chemiczny, standardowy potencjał redoks, promień atomowy, główne źródła oraz opis metod otrzymywania pierwiastka.

Układ okresowy pierwiastków - fizyczny_chemiczny_2017

Treść planszy jest aktualizowana regularnie, obecne wydanie przedstawia dane fizyczno-chemiczne zgodnie ze stanem wiedzy o pierwiastkach chemicznych w 2017 roku. Zmiany dotyczą zasadniczo nazewnictwa i informacji o sztucznie otrzymywanych pierwiastków.

Plansza dostępna jest w sklepie MERIDIAN – standardowy wymiar wynosi 160 cm x 120 cm, a laminowanie dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie oraz oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym gwarantuje wieloletnią żywotność.Więcej informacji znajdziesz w sklepie: