NOWA MAPA ŚCIENNA W DZIALE:

GEOGRAFIA

Surowce mineralne w Polsce

Mapa pokazuje miejsca występowania i wydobywania w Polsce najważniejszych surowców mineralnych oraz lokalizacje i zasięgi zagłębi wydobywczych. Ze względu na sposób wykorzystania surowce mineralne dzielimy na: surowce energetyczne (paliwa), surowce metaliczne (rudy metali), surowce chemiczne oraz surowce skalne (budowlane). Mapa dodatkowo zobrazowana została przykładami i opisami wybranych minerałów oraz skał.

Surowce-naturalne-w-Polsce

Złoża surowców mineralnych i perspektywy na przyszłość

Polska jest krajem o stosunkowo dużych i zróżnicowanych zasobach surowców mineralnych i o bogatej tradycji ich wydobycia. W niektórych dziedzinach jesteśmy producentami na światową skalę, przede wszystkim dotyczy to wydobycia rud miedzi, srebra, węgla kamiennego i brunatnego, soli kamiennej i niektórych surowców budowlanych. Badania geologiczne w ostatnich latach pokazały, że oprócz tradycyjnie pozyskiwanych surowców możemy mieć więcej mineralnych skarbów np. zasoby gazu i ropy naftowej z łupków czy złóż typu tight (ropy naftowej zamkniętej w skale).

Surowce mineralne są podstawą dla rozwoju wielu gałęzi przemysłu, przede wszystkim energetycznego, metalurgicznego, chemicznego, budowlanego, ceramicznego i elektromaszynowego. Umożliwiają rozwój gospodarczy i postęp techniczny, są niestety bogactwem nieodnawialnym i ich zasoby ulegają wyczerpaniu w trakcie eksploatacji. Procesy wydobywcze mają także swoją ciemną stronę – powodują najczęściej dużą degradację środowiska naturalnego, zanieczyszczenia gleby, wód i powietrza oraz zniekształcenia rzeźby terenu, szczególnie odnosi się to do technik odkrywkowych.

Mapa Surowce mineralne w Polsce dostępna jest w sklepie MERIDIAN – standardowy wymiar wynosi 160 cm x 120 cm (opcjonalnie 200 cm x 150 cm), a laminowanie dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie oraz oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym gwarantuje wieloletnią żywotność.

Z mapy można również korzystać w wersji interaktywnej, wchodzi w skład MULTIMEDIALNEGO ATLASU DO GEOGRAFII – POLSKA I PRZYRODA WOKÓŁ NAS.

19.02.2018r