NOWA MAPA ŚCIENNA W DZIALE:

GEOGRAFIA

ROLNICTWO W POLSCE - uprawy, hodowla i struktura użytkowania ziemi

Mapa główna przedstawia rolnicze użytkowanie ziemi w Polsce, czyli przeważające uprawy na danym obszarze. Na tym tle ukazane jest rozmieszczenie istotnych rejonów hodowli zwierząt gospodarczych oraz uprawy ważnych ekonomicznie roślin takich jak rośliny oleiste, włókniste, chmiel czy tytoń.

Na mapie pomocniczej ukazana jest struktura wielkościowa gospodarstw rolnych jako analiza dwóch czynników: średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie i zróżnicowania gospodarstw rolnych wg grup obszarowych. Dodatkowych informacji dostarczają wykresy kołowe przedstawiające: strukturę bonitacyjną gleb, strukturę użytkowania ziemi i strukturę zasiewów (wszystkie dane na 2015).

Rolnictwo w Polsce

Kierunki zmian w rolnictwie po wstąpieniu do UE

Pod względem wartości produkcji rolnej Polska zajmuje siódme miejsce w Unii Europejskiej, a w latach 2007-2014 Polska zwiększyła wartość produkcji rolniczej o 20% do poziomu 22,6 mld euro. Jesteśmy potentatem w produkcji jabłek (w tym soku jabłkowego), porzeczki czarnej, pieczarek i mięsa drobiowego. Polska jest także dużym eksporterem produktów rolno-spożywczych, szczególnie owoców, pszenicy i mięsa.

W ciągu ostatnich lat rolnictwo w Polsce przeszło ogromne zmiany. Dominującą obecnie grupą gospodarstw w Polsce są gospodarstwa rodzinne, które systematycznie zwiększają średnią powierzchnię użytków rolnych. Wzrasta też ich potencjał produkcyjny poprzez modernizację, zwiększanie produktywności oraz rosnący stopień specjalizacji.

Dużym przegranym tych zmian jest polskie rybołówstwo. Jeszcze do niedawna rybołówstwo, bałtyckie i dalekomorskie, stanowiło ważną gałąź naszej gospodarki morskiej. Niestety branża ta od ponad 20 lat boryka się z narastającymi problemami. Najpoważniejsze z nich to upadek rybołówstwa dalekomorskiego spowodowany utratą dotychczasowych łowisk, załamanie się liczebności najważniejszych populacji ryb bałtyckich (dorsza, śledzia, szprota) oraz rozdrobnienie i zaawansowany wiek bałtyckiej floty połowowej.

Mapa Rolnictwo w Polsce dostępna jest w sklepie MERIDIAN – standardowy wymiar wynosi 160 cm x 120 cm (opcjonalnie 200 cm x 150 cm), a laminowanie dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie oraz oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym gwarantuje wieloletnią żywotność.

Z mapy można również korzystać w wersji interaktywnej, wchodzi w skład MULTIMEDIALNEGO ATLASU DO GEOGRAFII – POLSKA I PRZYRODA WOKÓŁ NAS.