ZDARZYŁO SIĘ W MERIDIANIE:

REKORD POLSKI


Mamy ustanowiony nowy Rekord Polski na największą mapę świata. Można ją podziwiać od 21 marca 2017 r. w bibliotece Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku, gdzie zajęła niemal całą ścianę. 

Największa mapa polityczna świata została przygotowana przez Wydawnictwo Meridian w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Słupsku. Przyklejanie poszczególnych elementów zajęło kilkanaście godzin i zakończyło się uroczystością zaplanowaną na dzień wagarowicza, na którą zaproszono między innymi prezydenta miasta, Roberta Biedronia oraz przewodniczącą Rady Miasta, panią Beatę Chrzanowską.

Zgodnie z wytycznymi zmierzenie największej mapy w Polsce odbyło się w obecności eksperta. Rekordowy obraz ma wymiary 4,72 m wysokości na 6,53 m szerokości i zajmuje powierzchnię 30,82 m². Jest to dwa razy więcej niż wynosiły minimalne wymagania dla tej kategorii.

Największa mapa świata - Rekord Polski

Przy okazji nie musimy malować ściany. To oczywiście żart, ale mapa będzie wykorzystywana podczas lekcji geografii. Mamy do tego laserowe wskaźniki, by pokazywać nawet te rejony świata, które u nas wylądowały gdzieś pod sufitem,

komentuje dyrektor szkoły, Grażyna Zienkiewicz.

MAPA ŚCIENNA WIELKA JAK ŚWIAT

Chcieliśmy być trochę bliżej świata. Mamy praktyki i wymiany uczniów ze szkołami z Litwy, Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Fajnie mieć taki gadżet w swojej szkole,

dodają uczniowie.


Więcej informacji znajdziesz w sklepie: