NOWE STRONY ATLASU HISTORYCZNEGO

HISTORIA


Multimedialny Ćwiczeniowy Atlas Historyczny znany jest nauczycielom i uczniom od wielu lat. Postanowiliśmy pokazać go na stronach inaczej, a przede wszystkim szerzej i dokładniej,  porównując pełne mapy z ich wersjami ćwiczeniowymi.

Atlas zawiera ponad 200 map i  wszystkie można obejrzeć na nowych stronach

W porównawczych oknach zamieściliśmy mapy pełne – oraz mapy ćwiczeniowe z włączonymi wszystkimi warstwami. Przesuwając suwak w oknie każdej mapy możesz obejrzeć obie wersje – jedna mapa przechodzi w drugą. Widać więc dokładnie czym się różnią.

Oczywiście w atlasie warstwy możesz włączać i wyłączać w dowolnej konfiguracji, dostosowując do tematu i potrzeb.

Rozwój terytorialny Imperium Rzymskiego do II w n.e.

Przejdź na strony Atlasu i obejrzyj wszystkie mapy.


Pozostałe informacje znajdziesz w sklepie: